Rozenregen

Basisschool in Mortsel

Inschrijvingen

Mortsel: Eerst aanmelden, dan inschrijven


Vanaf dit schooljaar gebeurt de inschrijving eerst digitaal via 
de site voor inschrijvingen

Via de informatiebrochure vindt u alle informatie. We sommen graag nog even de te doorlopen stappen op:

         STAP 1: aanmelden via www.mortsel.be/aanmelden tot en met vrijdag 29 maart 2019 
             uiterlijk om 12u

         STAP 2: toewijzing

         STAP 3: inschrijving met ‘ticket voor inschrijving’ in de toegewezen school
            (van 6 t.e.m. 24 mei 2019)

         STAP 4: vrije inschrijvingsperiode vanaf dinsdag 28 mei 2019 
            (inschrijven in de school is toegelaten zonder ticket)


Gelieve bij inschrijving in de school (met het ticket voor inschrijving óf in de vrije inschrijvingsperiode) de identiteitskaart mee te brengen. Voor een inschrijving vanaf het tweede leerjaar in de lagere school dient u ook het rapport mee te brengen. Zo beschikken we vanaf het begin over zoveel mogelijk informatie om uw kind de juiste leerkansen te bieden.  

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement (zie informatie onderwijsregelgeving).  


Inschrijvingsperioden voor de 2,5 tot 3-jarigen:
Voorrang broer en zus: vanaf januari voorgaand op het schooljaar 

Algemene inschrijvingsperiode (nog geen broer en zus op school): digitaal aanmelden tot en met 28 maart of tijdens de vrije inschrijvingsperiode (vanaf 28 mei 2019).

 

Bij inschrijving van een kind, met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs, zal de school haar draagkracht bekijken. De school zal onderzoeken of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Het onderzoek in overleg met de ouders, het CLB en het schoolteam kan enkele weken duren.

 

Na dit onderzoek wordt de beslissing aangetekend of tegen afgiftebewijs binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur.

 

Na aanmelding/tijdens vrije inschrijvingsperiode: Wanneer inschrijven?

Elke schooldag tussen 08.00u en 16.30u


Tijdens de zomervakantie:
van 2 t.e.m. 4 juli 2012

en van 27 t.e.m. 31 augustus 2012
telkens van 10u tot 12u.

Of op afspraak. (Zie contact)

 

 

Inschrijven op afspraak

telefonisch: (03)449 56 39
via e-mail: directie@rozenregen.be